Filtrace železa, manganu…

Odželeznění a odmanganování vody ze studny,vrtu a povrchových vod

 

Co způsobuje výskyt železa a manganu ve vodě

 •  vlastní zásobování vodou

  z podzemních vod bývá  často doprovázeno  se zvýšeným obsahem železa. Důsledky jsou všeobecně známé: Voda má často nepříjemná chuť. Dochází k zabarvení šatů, umyvadel, obkladů. V potrubí dochází již ve velmi krátké době k nechtěnému ukladání vrstev.Voda má í charakteristický železitý zápach.

 • výskyt železa –

  zvýšené obsahy rozpuštěného železa a maganu ( velmi často doprovázen se  železem) se vyskytují především v podzemní vodě, kde  ve styku se s kyslíkem napovrchu dochází k oxidaci (dochází k vyloučení trojmocné formy železa).

 • kde začínají problémy se železem-

  tyto problémy se začínají  hluboko v půdě a to kontaktem  vody s ložiskami vrstev. Prostřednictvím rozkladu organické hmoty v půdě, je voda zbavena kyslíku. Tato voda zbavená kyslíku  rozpouští kovy železa a manganu, amoniaku a často  tak dochází k  vysokým  koncentracím. Prostřednictvím akumulace železa a manganu dochází ji k popsaným škodám nejenom na tech.vybavení ale i na zdraví. Jediným řešením je vodu upravit pomoí  zařízení na odželezňění (odmanganování)

   

 • co je zapotřebí 

  vždy je nutné zjistit na základě  chemické anlýzy – rozboru, který z iontů překračuje normu (železo, magan) .To je nezbytné k navržení správného zařízení a filtrační aktivační hmotu.


Technologie odstranění železa a manganu

Pro řešení pojednávajících problémů  existuje mnoho variant .

Postup by měl vypadat následovně:

 1. nechat si vyhotovit chemický rozbor vody
 2. podle chem. analýzy  (obsah železa a manganu,PH vody,CO2) nechat navrhnout vhodný postup, aby zařízení dosáhlo maximálních parametrů při filtraci
 3. v případě  nízkého pH je nutné odkyselit vodu pro další postup

Před zařízení je nutné zařadit předfiltrační stupeň 50 – 80 mikronů, aby nedocházelo k zanášení regenerační směsi.

Tyto technologie jsou za desetiletí vyzkoušené a osvědčené a jsou vhodné jak pro pitnou tak i  užitkovou vodu.

Tyto jednotky se dodávají s plně automatickým provozem (nastaví se cyklus regenerace dle spotřeby vody)  a s minimálním zásahem obsluhy.

Tyto technologie Vám pomůžeme navrhnout, které dodáváme  včetně montáže a servisu.


Nabídka produktů na  odželeznění a odmanganování ze studny,vrtů a povrchových vod…Pure System s.r.o.

produkty…odstraňování železa , manganu


Vyobrazení produktů zabývající se touto úpravou:

Text odkazu                                      Text odkazu          Text odkazu

 

BIRM- 25 - M    BIRM - 20 - AT                  ECOMIX - SOLO 25