Sedimentová filtrace

Sedimentová filtrace a její aplikace

Sedimenty jsou částice, které se ve statické tekutině usazují většinou na dno. Začne-li tekutina proudit, jsou tyto částice transportovány tekutinou. V případě vod jsou těmito částicemi nejčastěji píseková zrnka, vločky rzi z potrubí a malé částečky organické hmoty.

Voda, která má vysoký podíl sedimentů, působí nejen neesteticky při připravování nápojů, ale má i škodlivý účinek na naše zdraví. Mimo to může způsobit i poškození některých přístrojů a zařízení např. vodoměrů, potrubí, nádobí, konvic apod.

Sedimentová filtrace je forma odstraňování těchto částic. Působí jako síto, kde jsou tyto částice zachycovány. Důležité však je, uvědomit si, že tento typ filtrace neodstraní ani chemikálie ani těžké kovy a neodstraní ani zápach z vody.

Použití sedimentové  filtrace zachycuje částice max. do 1 mikronu.

Materiály používané v těchto filtrech jsou různé. Jedná se např. o polypropylen, polyester, celulózu, keramiku, laminát, bavlnu a další.


Odkaz na zařízení se sedimentovou filtrací