Odželeznění a odmanganování vody

Odželeznění a odmanganování vody ze studní,vrtů a povrchových vod

Technologický postup při odželezňování vody

  • Železo rozpuštěné ve vodě a také často ho doprovázející mangan jsou ve speciálních zařízeních odstraňovány pomocí katalytické oxidace. Za tímto účelem se do „univerzální nádoby“ nasype granulát, který má vlastnosti katalyzátoru (urychlovač reakce). V jeho přítomnosti je železo intenzivně oxidováno kyslíkem, který se nachází ve vodě, přechází do nerozpustného stavu a usedá na granulát. Při zpětném proplachu je tato usazenina odstraňována a odváděna do drenáže.

  • Po úpravě určitého množství vody přechází filtr do stavu regenerace.
  • Nejvíce jsou rozšířeny filtrační média na základě dioxidu manganu: BIRM, MGS (Manganese GreenSand), Filox, Pyrolox a poslední době vynikající filtrační hmota ECOMIX
  • První médium odstraňuje železo a pro jeho regeneraci stačí zpětný proplach vodou během půlhodiny.
  • Druhé médium odstraňuje navíc mangan a sirovodík, ale pro regeneraci je zapotřebí hypermangan a pak odstranění hypermanganu.
  • Pokud není dostatek rozpuštěného kyslíku (při větším obsahu železa, čpavku, sirovodíku), používá se aerator, který obohacuje vodu vzduchem.

 

Příklad aplikace zařízení na odželezňování vody

 

  1. Systém s proplachem Text odkazu  BIRM - 20 - AT
  2.  Systém s regenrací pomocí hypermanganu  Text odkazu Greensand plus - AT - 20

       3. Systém s regenrací pomocí solného nálevu  Text odkazu  PS - RX - 30 SOLO - Ecomix