Mikrofiltrace

Mikrofiltrace a její použití 

Mikrofiltrace (MF) je  tlakem řízený membránový proces pro separaci částic z vodných roztoků.

Dynamická mikrofiltrace odděluje mikrometricky velké částice kapalných a plynných látek. Typické aplikace jsou v oddělování bakterií E-coli, kvasinek, emulgovaných olejů a tuků, jakož i v oddělováníní jemných prachových částic.


Použití membránové technologie mikrofiltrace(MK):

  • filtrace surové vody na pitnou vodu a pro nápoje z ní  připravované (v  nápojovém  průmyslu je používána při filtraci piva a vína, ale také při zpracování  mléka a syrovátky)
  • biotechnologie (filtrace biomasy)
  • průmysl (při zpracování kovů je separace olej /voda je nejdůležitější aplikací).

  

Provozní podmínky membrány mikrofiltrace (MK):

  • velikost pórů – mikrofiltrace (MF) je definována jako filtrace koloidní suzpenze nebo jiných jemných částice s rozměry od  cca 0,02 mikronů  do cca 10 mikronů
  • provozní tlak –  provozní tlak na membránu MF je relativně malý a to mezi 0,02 MPa  až 0,5 MPa