Studny kopané a vrtané

Nejčastější problémy s vodou z vlastních zdrojů

 • Každý občan má právo na kvalitní pitnou vodu. Nicméně splnit požadavky na kvalitní dobrou vodu nejsou vždy bez doúpravy možné, protože i voda ze studní kopaných  a vrtaných svojí cestou z podloží k nám absorbuje  látky, které v mnoha ohledech nejsou žádoucí včetně bakteriálního vlivu.
 • Tyto skutečnosti ovlivňují zdravotní nezávadnost. Velmi často se řeší např. celkové odstranění železa a manganu z vody, celkové ošetření po bakteriální stránce a co nejvíce trápí majitelé studní je nadměrná tvrdost vody, která nejenom ze zdravotního ale i z technického hlediska o ovlivňuje chod technické vybavenosti domácnosti nebo jiných sektorů.

K nejčastějším problémům s vodou, které vyžaduji nasazení technického řešení  pro úpravu vody, patří:

 • přítomnost mechanických příměsí (písek, hlína, jíl )
 • rozpuštěné železo a mangan
 • tvrdost vody – zvýšená, nebo velmi vysoká tvrdost vody
 • dusičnany – velmi často s velkým obsahem
 • příchuť, zápach, barva,  častý obsach čpavku
 • přítomnost bakterií a mikroorganismů;
 • časté organické nečistoty – (pesticidy, ropné produkty, fenoly, různé syntetické látky)
 • častá salinita – zdravotni rizika , problémy se zasolováním půdy
 • častá přítomnost agresivního oxidu uhličitého
Obrázky látek ve vodě…velká tvrdost vody, železo, mangan…


Výběr vhodné filtrace pro kompletní úpravu při změkčení vody, odstraňování železa a manganu, filtrace zákalu a pachu, odkyselování, odstraňování dusičnanů pro domácnost, průmysl – rozebírá sekce „speciální požadavky na úpravu vody“

Více informací k odstraňovíní železa / manganu … Více informací ke změkčování … Více informací k odkyselování vody Více informací k filtraci pachů a zákalu z vody, písková filtrace…

 

 


Výběr vhodné filtrace pro pitné účely ze studní a vrtů

 

 • Technologie v  minulosti pro úpravy vody byly poměrně na velmi nízké úrovni.V dnešní době je možné upravovat vodu již technologiemi začínající u stolních filtrů, které dokáží např.odchlorovat na vysoké úrovni. Kdo s úpravou chce jít ještě dále, tak i v tomto ohledu nabízíme řešení pomocí domácích úpraven s  velmi vysokou účinností, která je nastavitelná od 50 – 98% odstranění všech látek, které vodu  kontaminují jsou např.  těžké kovy, velká tvrdost, různé chemikálie, železo, dusičnany a jiné látky které nelze uhlíkovou filtrací odstranit. Tyto druhy úpravy můžeme použít nejen k doúpravě vody z vod. řadu, ale především vody ze studní kopaných a vrtaných.

Jednoduchá filtrace – uhlíkové stolní filtry

 

 • skládající se z 1. – 3. stupnů(uhlíková) k úpravě vody ze studní a vrtů může za určitých okolností být dostačující jenom s doporučením UV lampy ( z důvodu velkého rizika fekálních bakterií)
 • Tato filtrace neodstraňuje tvrdost vody,dusičnany, těžké kovy apod.. Pro tyto látky a jiné je tato filtrace nefunkční. Přo použití této filtrace vody z vlastnich zdrojů je zapotřebí v každém případě udělat rozbor vody, a po rozboru vody lépší filtraci  konzulovat s naší firmou. V případě možného použití je velmi doporučující použít UV lampu k bakterialnímu ošetření. Neváhejte nás proto kontaktovat, rádi Vám poradíme.

Více informací k uhlíkové filtraci …

Více informací k sterilizaci vody UVC zářením


Složitější vícestupňová filtrace pro domácí a jiné využití

 • Skládající se (min. 5 stupnů) je velmi vhodná k úpravě vody jak z vod. řádu tak i pro vodu z vlastních zdojů. Tato dokonalejší úprava vody je na fyzikálním principu (bez chemického ošetření) pomocí molekulární technologie na bázi reverzní osmózy, nebo nanofiltrace. Tato technologie je v celém světě na obrovském vzestupu. Tuto technologií využívají i naše úpravny pro domácí i komerčni užití.
 • Tato filtrace odstraňuje tvrdost vody,dusičnany, železo, těžké kovy a jiné látky.
 • Tato filtrace má obrovskou účinnost od cca 50%(nanofiltrace) až do 98% u reverzní osmózy.

Více informací k nanofiltraci …

Více informací k reverzní osmóze…

 


Tyto úpravny pro domácnost s membránovou technologií – reverzní osmóza (nanofiltrace) se skládají z:

1. Stupeň – sedimentační filtr(textilní vložka) za účelem odstranit mechanické nečistoty do velikosti 1 – 5 mikronů, rez,písek aj.

2. Stupeń – filtrace přes vrstvu aktivního uhlí( granulát) za účelem odstranění chlóru, organických látek,pachy a zabarvení

3. Stupeń – filtrace přes vrstvu aktivního uhlí (monoblok) – kvůli vysoké těsnosti odstraňuje další chemické látky z vody a zvyšuje dále účinnost

4. Stupeň – modul pro membránu (molekulární technologie) – tvořená  membránou reverzní osmózy nebo membránou s nanofiltrací( první s účinností až 98 %,druhá  s cca 50-60%). 5.Stupeň – uhlíková filtrace – chuťová doúprava vody

6.Stupeň – volitelný stupeň -reminalizace s dodáním minerálů Ca + Mg, nebo jenom vápníku přes speciální patrony

Pro správné navržení systému na úpravu vody Vám nabízíme odbornou pomoc,aby řešení bylo co nejvhodnější, protože voda má v různých lokalitách různou kvalitu a potřeby se tudíž velmi různí.

 

Voda ze studní může v mnoha parametrech vyhovovat  normám o nezávadnosti, ale některé může překročit mnohonásobně. Voda která je bez úpravy je vhodná pouze na úžitkovou vodu. Pro pitné účely není v žádné případě doporučující. Složení vody se neustále mění vlivem ročních období, možné kontaminace spodních vod  v blízkém okolí a pod..

Ze zdravotního hlediska doporučujeme vyhotovit  vždy rozbor vody. Po tomto kroku Vám nabídneme nejvhodnější postup co do technického ale i ekononomického hlediska. Naší snahou  je Vám pomoci, aby dodaný technologický postup byl fungující a neohrožoval Vaše zdraví.

 


Příklad celkové úpravy vody pomocí filtrační sestavy ze studní a vrtů  pro pitné a užitkové účely

Více informací k odželeznění…

 

BIRM - 20 - AT

FILTRAČNÍ ZAŘÍZENÍ  PRO CELKOVÉ ODŽELZNĚNÍ – ODMANGANOVÍ NA VSTUPU DO OBJEKTU – pro rodinné domy, chaty, větší provozy…

 • s kapacitou upravené vody od 0,7 do 12,8 m3/hod.

 


Příklad úpravy vody pomocí 3. až 5. stupňové úpravy vody ze studní a vrtů  pro pitné účely: filtrace a úprava vody s umístěním pod dřez

Odkaz na zařízení pro kuchyňskou filtraci…